Liu Nian Xin

Associate

Tax Law  

IP    

Litigation & Arbitration  

YANG KAI  YUAN

Associate

Tax Law  

IP    

Litigation & Arbitration  

Yang Yang

Associate

Tax Law  

Commercial & Corporate

website qrcode

扫描查看手机版网站

E-mail

yijianlawyer@163.com

Tel

022-24469656


Address

No 14.Jian guo Road,Hebei District,Tianjin ,China